Zorgtraject

1st intake bij de chirurg

Een kennismakingsgesprek zorgt ervoor dat de chirurg een inzicht krijgt in jouw levenswijze. Aan de hand van je BMI wordt het conservatieve of chirurgische luik besproken. Heb je reeds opzoekingswerk verricht omtrent een Sleeve of gastric bypass? Hij/zij gaat samen met jou in dialoog en er wordt gekeken voor de best mogelijke oplossing afhankelijk van jouw eetpatroon en jouw wensen.

Screening

Op basis van het intakegesprek bepalen we welke onderzoeken en gesprekken zullen volgen om een duidelijk beeld te krijgen op het obesitasprobleem.

=> psychologisch consult: aan de hand van een aantal vragenlijsten proberen we een beter inzicht te krijgen in jouw levensstijl, jouw psychosociaal functioneren en jouw eetpatroon.

=> dieet consult: hierin wordt dieper ingegaan op jouw voedingsgewoontes en de noodzaak van het preoperatief dieet, nl gedurende een 10 tal dagen een streng 600 kcal dieet om de lever te doen krimpen zodat de operatiezone beter zichtbaar wordt.

=> consultatie endocrinoloog: De 'hormonen' dokter bekijkt jouw bloedanalyse en gaat na of er diabetes, schildklier aandoeningen, verhoogde cholesterol of andere metabole stoornissen zijn.

=> gastroscopie: Een maagonderzoek (kan onder lokale verdoving, lichte verdoving of algemene verdoving) om na te gaan of er maagontstekingen of maagbreuk zijn. Er wordt een biopsie (stukje maagslijmvlies) genomen om Helicobacter pylori, een maagbacterie, op te sporen. Maagzweren en/of die bacterie moeten vooraf behandeld worden.

=> slaaponderzoek: Dit onderzoek wordt gepland indien je een BMI tussen de 35 en de 40 hebt. Indien er slaapapneu's worden vastgesteld, voldoe je aan de terugbetalingsmodaliteiten.

We proberen alle gesprekken en onderzoeken op één dag te plannen in het obesitascentrum, maar dat lukt niet altijd. Een slaaponderzoek wordt in de regel op een ander moment voorzien.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Zodra alle resultaten bekend zijn en alle gesprekken gevoerd zijn, volgt een overleg met alle betrokken teamleden van het obesitascentrum.

Samen gaan we op zoek naar een behandeling op maat.

De operatie

Tussen de eerste intake en de operatie moet er idealiter een tijdspanne van 3 maand zijn.

Daags na de operatie mag je een licht ontbijt nemen. De diëtiste en de fysiotherapeut komen op de kamer langs om je de nodige voedings- en bewegingstips mee te geven. Normaal volgt het ontslag uit het ziekenhuis één dag postoperatief.

Standaard zal drie weken werkverlet voorgeschreven worden. Dit kan uiteraard individueel verschillen.

We raden aan om 6 weken voor de operatie te stoppen met roken. Roken heeft sowieso heel wat schadelijke effecten op je gezondheid, maar is na een overgewichtsoperatie absoluut te vermijden. Het risico op maagzweertjes op de verbinding tussen maag en dunne darm verhoogt sterk. Ook complicaties van bloeding of vernauwing komen vooral voor bij rokers. Laat je dus zeker begeleiden bij de huisarts of de tabacoloog om te stoppen met roken.

Postoperatieve vervolgafspraken

De chirurg en diëtiste volgen je van nabij op. Dit gebeurt na drie weken, drie maand, zes maand, een jaar tot twee jaar postoperatief. Je gewicht, eiwitbehoefte, vitamine suppletie wordt van nabij opgevolgd. De obesitas coördinator bekijkt of verder opvolging na 2 jaar noodzakelijk is. En opvolging tot vijf jaar postoperatief blijkt in sommige gevallen noodzakelijk.

Blijvende opvolging bij de huisarts

Regelmatige bloedanalyse bij de huisarts is aan te raden om je vitamine status te controleren.

Brochures