Obesitas

Behandeling van obesitas is géén kwestie van wilskracht

Obesitas is een chronische ziekte (1997, WHO) gekenmerkt door een stoornis in het verzadigingsmechanisme en het hongergevoel. Het leidt tot abnormaal hoge vetopstapeling overheen het lichaam. Er zijn tot op heden 59 oorzaken en onderhoudende factoren van deze ziekte gevonden, waaronder o.a. stofwisselingsziekten, bijvoorbeeld diabetes, schildklierproblemen; sommige psychische aandoeningen, en verder ook medicatie zoals de pil, corticoïden, antidepressiva. Genetisch vond men reeds 25 cruciale schakels in het ontwikkelen van, of de aanleg tot obesitas. Ook chronische stress, slaapproblemen, sedentaire jobs en hoogcalore voeding (fastfood, comfortfood, alcohol) maakt dik. Geen wonder dat het aantal mensen dat wereldwijd lijdt aan obesitas zienderogen toeneemt. Obesitas kan in feite als een maatschappelijk fenomeen worden gezien! Wetenschappers buigen zich meer en meer over deze pandemie, en dit met de nodige ernst. ObesitasCentrumWest-Vlaanderen heeft de ambitie om een behandelstrategie op maat aan te bieden. We volgen innovaties op de voet, en passen onze behandelingen aan volgens de laatste evidentie. Wil je afvallen, je leefstijl aanpassen? Een multidisciplinair team (Torhout - Menen - Roeselare) zal je bijstaan, en stippelt een behandelingsplan uit.

Mijn lijf = mijn leven

Je lichaam is je belangrijkste werkinstrument! Naarmate obesitas vordert, stijgt het aantal gezondheidsproblemen, daalt de levenskwaliteit en zèlfs de levensverwachting… Obese patiënten hebben meer kans op hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, suikerziekte (diabetes), longaandoendingen, slaapapnoesyndroom, en zelfs kanker. Zij beschrijven ook vaak psychische klachten, zoals angst, eet(bui)stoornissen, eenzaamheid, verstoord zelfbeeld, en depressie. Er is veel discriminatie naar obese patiënten toe. De BMI (Body Mass Index) is een eenvoudige methode om te controleren of je te licht of te zwaar weegt in verhouding tot je gestalte. Vanaf een BMI hoger dan 30 spreken we van obesitas. Hierbij merken we wel op dat de BMI waarde ons niets vertelt over de lichaamssamenstelling. Met name je middelomtrek in vergelijking met je gestalte, vertelt je veel meer over je gezondheid (WtHR). Vet op de buik is erg ongezond en leidt tot een verhoogd risico op hartinfarct, hersenthrombose en vroegtijdige dood. Is je middelomtrek meer dan de helft van je lengte, dan doe je best iets aan je gewicht. Is dit bijvoorbeeld meer dan 80% van je gestalte, dan kan dit bij jonge mensen 20 jaar van je leven kosten. Onze grootste motivatie om elke dag mensen met obesitas te helpen, halen we uit hun inspirerende verhalen en getuigenissen. Je lijf terug, betekent vaak je levenslust terug!

Wij bieden een professionele aanpak in teamverband en steeds in samenspraak met uw huisarts. Om obesitas aan te pakken is teamwerk echt belangrijk. Ons obesitasteam bestaat uit een obesitas coördinator, kinesisten, diëtisten, psychologen, endocrinologen en chirurgen. Onze teams zijn beschikbaar bij jou in de buurt: Torhout - Menen - Roeselare - Tielt. Hoe kom je bij ons terecht? Spreek erover met een vertrouwenspersoon, of maak een inleidende afspraak (tel Menen - tel Torhout - tel Roeselare - tel Tielt).

3-2-1 start!

Eerst kom je op intake gesprek, na specifieke verwijzing door een huisarts of specialist, of op eigen initiatief! We luisteren naar je motivaties en verwachtingen, en brengen jou probleem van overgewicht in kaart. We plannen de nodige vooronderzoeken. Ons aanbod is beschikbaar in Menen - Torhout - Roeselare - Tielt.

De ene persoon zal het probleem van obesitas doeltreffend kunnen aanpakken door voedingsaanpassingen, de ander door beweging. Nog anderen, zullen dan weer gebaat zijn met medicatie, met een ingreep, of met een combinatie van verschillende therapieën. Laat ons dit voor jou uitzoeken. Wij hebben de ambitie om voor jou een doordacht behandelingsplan op te stellen, op de maat van jouw lichaam, met respect voor je wensen en noden.