Kostprijs

Voldoe je aan de tegemoetkoming?

De voorwaarden voor tegemoetkoming:

=> Minstens 18 jaar zijn

=> BMI (Body Mass Index) hebben van 40 of meer

=> BMI hebben van 35 of meer en lijden aan diabetes mellitus of obstructief slaapapnoe syndroom of hoge bloeddruk (onvoldoende onder controle met 3 verschillende geneesmiddelen).

=> Na een eerdere bariatrische ingreep met onvoldoende resultaat en/of gewichtstoename na die ingreep.

Hebt u een hospitalisatieverzekering? Dan komt die meestal tussen in het deel ten laste van de patiënt, maar afhankelijk van de polis die werd afgesloten. U informeert hiervoor best bij uw verzekeraar.

Vragen omtrent je factuur of afbetalingsplan? factuur@azdelta.be

Gastric Bypass gemeenschappelijke kamer Eénpersoonskamer
Verblijfskost 44 euro 99 euro
Geneesmiddelen +/- 40 euro +/- 40 euro
Implantaten & medische hulpmiddelen +/- 1120 euro +/- 1120 euro
Ereloon arts 50 euro 50 euro
Ereloonsupplement arts 0 euro 1540 euro
Diversen volgens verbruik volgens verbruik
Totaal: 1255 - 1330 euro 2850 - 2950 euro
Sleeve operatie gemeenschappelijke kamer Eénpersoonskamer
Verblijfskost 50 euro 115 euro
Geneesmiddelen +/- 50 euro +/- 50 euro
Implantaten & medische hulpmiddelen +/- 1000 euro +/- 1000 euro
Ereloon arts 50 euro 50 euro
Ereloonsupplement arts 0 euro 1500 euro
Diversen volgens verbruik volgens verbruik
Totaal: 1150 - 1225 euro 2715 - 2815 euro

Zelfbetalende

Voldoe je niet aan de voorwaarden wat betreft de tegemoetkoming? Wens je zelf de vermageringsingreep te bekostigen?

Gastric bypass operatie: 5990 euro

Sleeve operatie: 4990 euro

14 kalenderdagen voorafgaand aan de operatie moet het volledige bedrag overgeschreven worden op het rekeningnummer van AZ Delta.

De prijs omvat de totale zorg: ligdagprijs, medicatie, instrumenten, personeelskost, infuzen en medicatie.