Medicatie om af te vallen

Wens je 5 à 15 kg af te vallen? Dan kun je naast een multidisciplinair voedings- en beweegtraject misschien baat hebben bij medicamenteuze ondersteuning.

In een STEP studie (https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2032183) werd aangetoond dat een onderhuidse inspuiting van semaglutide (parenterale GLP1 agonist) één keer per week kan bijdragen tot 10-15% gewichtsreductie door vertraagde maaglediging en verminderd hongergevoel. Daarnaast is het ook een behandeling van gestoorde glucose tolerantie en preventie van diabetes mellitus, alsook preventie van acuut myocard infarct en beroerte. Niettemin moet ook blijvend aandacht gaan naar dieetmaatregelen en lichaamsbeweging.

De terugbetalingscriteria voor dit medicijn zijn beperkt tot patiënten met diabetes mellitus type II (via endocrinoloog). Deze medicatie is goedgekeurd om obesitas te behandelen, maar wanneer geen suikerziekte kan aangetoond worden, komt deze behandeling neer op 102 euro per maand.

Als de medicatie gestart wordt, moet de dosis geleidelijk opgebouwd worden, dus starten aan een kwartje dosis 1x per week, na 1 maand gaan we naar de halve dosis 1x per week en na 2 maand naar de volle dosis 1x per week. Het maximum effect wordt gezien na 20 weken behandeling. De voornaamste nevenwerkingen zijn misselijkheid en braken (vooral als te snel opgebouwd wordt in dosis) en zeldzaam pancreatitis.

Lange termijneffecten zijn nog onvoldoende onderzocht. Hierdoor raden wij aan een korte kuur (3-6 maand) toe te passen.

De FDA heeft een veiligheidswaarschuwing vooropgesteld : "It is not known if GLP1RA will cause thyroid tumors or a type of thyroid cancer called medullary thyroid carcinoma (MTC) in people. Do not use GLP1RA if you or any of your family have ever had MTC, or if you have an endocrine system condition called Multiple Endocrine Neoplasia syndrome type 2 (MEN 2)."

Dit product bestaat ook in orale vorm (pilletje). Deze dient dagelijks te worden ingenomen. Werking en bijwerkingen zijn gelijkaardig, dus de opbouwfase ook (over 3 maanden te spreiden).

Als de medicatie gestopt wordt dan blijkt het effect omkeerbaar en komt de patient potentieel terug bij in gewicht. Opbouwen van duurzame maatregelen inzake voedings- en beweeggewoonten zijn daarom zo belangrijk.

Wie kan je daarbij helpen?

Dr. Isabelle Debergh

Dr. Bart Smet