BALANS programma

Voor wie?

Patiënten kunnen op eigen initiatief terecht in AZ Delta voor vermagering aan de hand van het multidisciplinair programma BALANS.

Zowel campus Brugsesteenweg, als campus Torhout bieden dit niet-chirurgisch traject aan.

De behandeling duurt 3 maand en is multidisciplinair: bewegingstherapie, voedingstherapie en psychologische ondersteuning komen aan bod.

Het programma is bedoeld voor elke gemotiveerde patiënt die te kampen heeft met overgewicht.

Bekijk hier onze folder

Contact

Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar:

balans.torhout@azdelta.be (campus Torhout)

balans.roeselare@azdelta.be (campus Brugsesteenweg)

AZ DELTA CAMPUS BRUGSESTEENWEG Brugsesteenweg 90 8800 Roeselare

Secretariaat revalidatie t 051 23 61 45

Revalidatiezaal Sport'R t 051 23 63 70

Coördinator Balans Roeselare t 051 23 68 88

AZ DELTA CAMPUS TORHOUT Sint-Rembertlaan 21 8820 Torhout

Secretariaat revalidatie t 050 23 24 92 Revalidatiezaal t 050 23 25 41

Coördinator Balans Torhout t 050 23 27 39

www.azdelta.be

www.fysische-geneeskunde-azdelta.be

Doel

Het doel is het verminderen van de medische gevolgen en complicaties van obesitas door een gezonder gewicht te bereiken met 10% gewichtsverlies en 10% verlies van de middelomtrek.

We beogen een totale gedrags- en mentaliteitsverandering op vlak van gezonder eten, meer bewegen en een positiever lichaamsbesef.

Het obesitasprogramma bestaat daarom uit bewegingstherapie, voedingstherapie, gedragstherapie en/of psychologische ondersteuning. Het volledige behandelplan gebeurt onder supervisie van een gespecialiseerde arts fysische geneeskunde, die instaat voor de medische opvolging. Hierbij kunnen, indien nodig, bepaalde therapieën in samenspraak met de endocrinoloog opgestart worden.

Programma

De behandeling duurt 3 maanden en is multidisciplinair:.

• tweemaal per week één uur bewegingstherapie

• groepssessies bij de diëtist

• groepssessies bij de psycholoog

Bij inschrijving worden de data en de locatie van de verschillende sessies meegedeeld. Als u aan het programma deelneemt, verwachten wij uw aanwezigheid tijdens zo veel mogelijk oefensessies, dit om het beste resultaat te bekomen.

BEWEGINGSTHERAPIE

De bewegingstherapie verloopt onder begeleiding van de arts fysische geneeskunde, ergo- en kinesitherapeuten. We brengen eerst de klachten die verband houden met inspanningen en het activiteitsniveau in kaart. Dan stellen we een individueel trainingsprogramma op en spreken we de doelstellingen af. Het doel van de bewegingstherapie is het energieverbruik te verhogen en het gewichtsverlies te ondersteunen. Er wordt 2 keer per week getraind in groep. Hiervoor is gemakkelijke en sportieve kledij aanbevolen.

GROEPSESSIES VOEDING

Binnen onze sessies nemen we verschillende thema’s onder de loep zoals:

• gezonde voeding

• maaltijdsamenstelling

• etiketten lezen

• weekmenu opstellen

• uit eten

Daarnaast voorzien we in verschillende werkvormen om alle theorie gemakkelijk te kunnen omzetten naar de praktijk. Denk maar aan het opstellen van een doelenpad, analyse van een eetpatroon of persoonlijke valkuilen… Iedere groepssessie duurt 1 uur. Bij sommige thema’s wordt gevraagd om vooraf materiaal mee te brengen of aan de slag te gaan met een specifieke opdracht

PSYCHO EDUCATIE

De psycho-educatie bestaat uit groepssessies bij de psycholoog. Deze worden opgebouwd rond bepaalde thema’s gericht op gedragsverandering. De groepssessies hebben als doel de zelfcontrole te versterken. Daarnaast proberen we zicht te krijgen op factoren die mogelijk het overgewicht in stand houden en kunnen er alternatieve gewoonten aangeleerd worden. We geven ook meer info over het belang van een gezonde voedings- en levensstijl. Extra individuele psychologische ondersteuning kan tijdens het traject, tegen betaling, aangevraagd worden.

Voorafgaand aan het programma gebeurt er:

  • een eerste informatiegesprek met de coördinator
  • een raadpleging bij de arts fysische geneeskunde
  • medische screening door huisarts met een eventuele bloedafname

BALANS campus Torhout: maandag: 18 uur tot 19 uur - donderdag: 18 uur tot 19 uur. De revalidatiezaal bevindt zich op route 181.

BALANS campus Brugsesteenweg: dinsdag:18 uur tot 19 uur- donderdag: 18 uur tot 19 uur. De revalidatiezaal bevindt zich in Sport'R, route groen, verdieping 00

Kostprijs

Deelnemen aan het programma kost 500 euro (alles inbegrepen, met uitzondering van de raadpleging bij de arts fysische geneeskunde). De meeste ziekenfondsen komen tegemoet met een terugbetaling, informeer hiervoor verder bij uw ziekenfonds.

Een revalidatiebehandeling in AZ Delta kan niet gecombineerd worden met een kinebehandeling buiten het ziekenhuis, op dezelfde dag.

Als er geen opstart volgt na het screeningsgesprek, wordt de raadpleging apart gefactureerd. U ontvangt een factuur op uw thuisadres.

Bij verdere vragen rond de kostprijs kunt u terecht bij de dienst facturatie: factuur@azdelta.be of 051 23 76 66