Voor en na de ingreep

Voor de operatie

Preoperatief dien je het “AZ Delta patiëntenboekje voor operatie of procedure onder anesthesie” in orde te brengen. Dit kan ook online: de secretaresse zal dit toelichten.

Je arts zal bespreken welke medicatie op voorhand dient gestopt te worden en welke wel nog moet ingenomen worden op de dag van de ingreep (met een slokje water).

Een medewerker van het ziekenhuis belt je op de dag vóór de ingreep om het opname-uur mee te delen. Wij trachten zo de wachttijd in het ziekenhuis te beperken.

De avond vóór de operatie blijf je nuchter vanaf middernacht, dus je mag niet meer eten, drinken of roken. In geval van gelnagels, verwijder zeker één per hand (zuurstofmeting).

Verloop operatie

De ingreep duurt gemiddeld één uur. De anesthesist staat in voor de algemene verdoving en waakt over je vitale functies tijdens en na de ingreep. Je blijft dus na de ingreep in de ontwaakruimte tot de anesthesist groen licht geeft om te vertrekken naar de afdeling, tot de pijn voldoende onder controle is en tot je voldoende aanspreekbaar bent. Op de ontwaakzone mag je een suikervrij waterijsje eten als je dat wenst.

In zeldzame gevallen zal de anesthesist beslissen om monitoring op de dienst intensieve zorg te voorzien.

Op de afdeling...

Bij aankomst op de afdeling kan je wat slokjes water drinken. Heel af en toe plaatsen we tijdens de ingreep een wonddrain (wondvocht uit de buik aflaten), of een blaassonde. De verpleegkundigen zullen op vaste tijdstippen langskomen om controles uit te voeren: bewustzijn, bloeddruk, pols, temperatuur, ademhaling, nazicht van de wonden en een eventuele drain. Zij bevragen uw pijnscore (tussen 0-10). Via een infuus krijg je maagbescherming, medicatie tegen misselijkheid en pijnbestrijders. Indien de medicatie niet toereikend is, aarzel niet om de verpleegkundigen in te lichten. Op doktersvoorschrift wordt dit aangepast.

Snelle mobilisatie is na een dergelijke ingreep van belang. Wij vragen om de dag van de ingreep al eens uit bed te komen om de longen goed te ventileren, om de bloedcirculatie te stimuleren en om de spieren soepel te houden. Stap de eerste keer niet alleen uit bed, maar laat je begeleiden voor een toiletbezoek door iemand van het verplegend team.

Dag 1 na de ingreep en erna

Vandaag starten we met een ontbijt, een 10-uurtje en een lichte lunch. Het infuus wordt verwijderd als je voldoende kunt eten en drinken en dan mag je normaal gezien naar huis.

De diëtiste zal langskomen om de richtlijnen qua voeding te herhalen.

Lukt de inname van water en voeding nog niet zo vlot, of is bijkomende monitoring van de vitale functies raadzaam, dan blijf je in onderling overleg met de chirurg.

De kinesitherapeut zal ook langskomen om richtlijnen mee te geven qua beweging.

Ontslag

Je krijgt de ontslagformulieren mee, met een infobrochure voor de opvolging na een bariatrische ingreep en controle afspraak bij de chirurg en diëtist. Achteraan in de infobrochure vind je voorschriften voor thuisverpleging en revalidatiekinesitherapie.

Een voorschrift voor pijnmedicatie, anti-trombosespuitjes en een maagbeschermer wordt digitaal op je identiteitskaart geplaatst: deze dienen afgehaald te worden bij de apotheek.

De verpleegkundige verzorgt op de dag van ontslag de wondjes met een plastic verband zodat je kan douchen.

Voor je vertrek krijg je nog een spuitje tegen flebitis, zo dient de thuisverpleegkundige de volgende dag pas te komen. Je kan eventueel zelf deze prikjes toedienen: vraag aan de verpleegkundige op de afdeling om je dit te leren.

Hou er rekening mee dat je de eerstvolgende dagen postoperatief wat pijn kan ervaren ter hoogte van je longen zowel voor- als achteraan. Dit komt door achtergebleven lucht die tijdens de operatie ingebracht werd om je buikholte 'op te blazen'. Deze lucht verdwijnt na een week maar kan een hinderend gevoel geven tijdens het wandelen.