Enodscopische sleeve gastroplastie


Endoscopische technieken voor gewichtsverlies

De Endoscopische Sleeve Gastroplastie (ESG) is een recent ontwikkelde techniek om gewicht te verliezen bij patiënten die er niet in slagen om via sport of dieet af te vallen. Via gastroscopie worden hechtingsdraden geplaatst in de maag, waardoor de maag smaller wordt. Deze procedure kan uitgevoerd worden bij patiënten met een BMI van 30 of meer. In België is er geen terugbetaling.

Bij een endoscopische correctie van een gastric bypass (TORe, Transoral Outlet Reduction) gebruiken we dezelfde gastroscopische hechtingsdraadjes om een uitgezette maag of maagdarm overgang terug te versmallen. Deze techniek kan gebruikt worden voor patiënten die terug zijn aangekomen na een vroegere ingreep, of bij ernstige dumpingklachten. Hier zijn de klassieke terugbetalingscriteria enkel van toepassing, als de patiënt op de correcte manier werd uitgewerkt door een multidisciplinair team.

Onmiddellijk na de ingreep kan met brakerig zijn of maagpijn ervaren: hiervoor worden medicijnen voorgeschreven. Het is erg belangrijk om na de ingreep gedurende 2 weken een vloeibaar eiwitdieet te nuttigen, en nadien over te stappen naar minstens 4 weken gemixte voeding.
Het is een hulpmiddel. Na de ingreep is dus een intensieve begeleiding nodig om levensstijlveranderingen mogelijk te maken: dit gebeurd door begeleiding van een voedings- en bewegingscoach.
De ingreep zelf gebeurt onder algemene anesthesie (volledig in slaap) en duurt ongeveer 60-90 minuten. Dit kan uitgevoerd worden via dagziekenhuis. Er komt geen operatie bij deze techniek aan te pas, waardoor snelle werkhervatting mogelijk is.
Studies tonen aan dat tot 50% verlies van het overgewicht mogelijk is (EWL) of een gewichtsverlies van +/-15 à 20 kg op 12 maanden.
De techniek is omkeerbaar of zo nodig is een chirurgische maagverkleining nog altijd mogelijk.
Wie kan deze ingreep niet ondergaan? Patiënten die reeds een maagoperatie ondergingen (vb maagband), bij aanwezigheid van een maagbreuk (> 3 cm), en bij voorgeschiedenis van een maagbloeding.

Obesitas Apollo Overstitch Endoscopische Sleeve Gastroplastie
Obesitas Apollo Overstitch Endoscopische Revisie procedure gastric bypass