Voor en na de ingreep


Voor de operatie

Alle patiënten gaan vooraf langs bij de huisarts met het AZ Delta invulboekje. Uw huisarts zal bespreken welke medicatie op voorhand dient gestopt te worden, en welke wel nog moet ingenomen worden daags van de ingreep (met een slokje water). Een medewerker van het ziekenhuis belt U op de dag vóór de ingreep om Uw opname-uur mee te delen. U kunt dus rustig naar het ziekenhuis vertrekken. Wij trachten zo Uw wachttijd in het ziekenhuis te beperken.

De avond vóór de operatie blijft u nuchter vanaf middernacht, dus U mag niet meer eten, drinken of roken. Verwijder zeker één van de gelnagels van je handen, als U die heeft (zuurstofmeting).

Meebrengen bij opname

  1. Het AZ Delta invulboekje bracht U reeds binnen op onze preoperatieve dienst.
  2. Breng zeker je identiteitskaart mee, geneesmiddelen van thuis, attesten voor werk of verzekering, vertrouwelijk, medicard,...
  3. Verder ook nachtkledij, toiletgerief, handdoeken, washandjes.
  4. Er is draadloos netwerk (wifi) beschikbaar: vraag de code op de afdeling.

De dag van de ingreep

Vlak vóór vertrek naar het operatiekwartier dient u:

  • een lege blaas te hebben (plassen)
  • persoonlijke bezittingen veilig in de kamer op te bergen (kluis aanwezig op de kamer)
  • juwelen, bril, lenzen, piercings, tandprothese en hoorapparaten te verwijderen
  • een operatieschort aan te doen
  • de regio tussen tepels en navel dient vrij te zijn gemaakt van lichaamsbeharing

TED-kousen worden doorgaans niet gebruikt.

Verloop operatie

De ingreep duurt 45-90 minuten (gemiddeld een uur). De anesthesist staat in voor de algemene verdoving en waakt over Uw vitale functies tijdens en na de ingreep. U blijft dus na de ingreep in de ontwaakruimte tot de anesthesist groen licht geeft om te vertrekken naar de afdeling, tot de pijn voldoende onder controle is en tot U voldoende aanspreekbaar bent. Kortom, U bent ongeveer 4 tot 6 uur weg van Uw kamer. In zeldzame gevallen zal de anesthesist beslissen om monitoring op de dienst Intensieve Zorg te voorzien.

Op de afdeling...

Bij aankomst op de afdeling kan U wat slokjes water drinken ter comfort. Sommige patiënten zullen tijdens de ingreep een wonddrain krijgen (wondvocht uit de buik aflaten), of een blaassonde. De verpleegkundigen zullen op vaste tijdstippen langskomen om controles uit te voeren: bewustzijn, bloeddruk, pols, temperatuur, ademhaling, nazicht van de wonden en een eventuele drain. Zij bevragen Uw pijnscore (tussen 0-10). Via een infuus zult U maagbescherming krijgen, medicatie tegen misselijkheid en pijnbestrijders. Indien de medicatie niet toereikend is, aarzel niet om de verpleegkundigen in te lichten. Op doktersvoorschrift wordt dit aangepast. Stap niet alleen uit bed: laat U begeleiden voor een toiletbezoek door iemand van het verplegend team.

Dag 1 na de ingreep, en erna

U kunt starten met water, en yoghurt of pudding. Het infuus wordt verwijderd als U voldoende kunt eten en drinken. Bij aanwezigheid van een wonddrain, zal de arts beslissen om die te verwijderen. De diëtiste zal langskomen om het boekje met de voedingsrichtlijnen te doorlopen met U. Hierin staan tips voor de komende 6 weken. Wij stimuleren de patiënten graag om voldoende uit bed te komen: onderzoek heeft reeds bewezen dat dit een gunstig effect heeft en complicaties zal vermijden, gezien de circulatie en zuurstofbevoorrading wordt bevorderd. Als de voormiddag vlot verloopt, kunnen we 's middags al een lichte warme maaltijd aanbieden en na controle door de arts kunnen we ontslag naar huis toe bespreken. Lukt de inname van water en voeding nog niet zo vlot, of is bijkomende monitoring van de vitale functies raadzaam, dan blijft U tot onderling overleg met Uw chirurg. .

Ontslag

In onderling overleg met Uw arts wordt bepaald wanneer U het ziekenhuis mag verlaten.

Bij ontslag krijgt U een afspraakkaartje mee, met daarop de data wanneer U op controle moet komen. Opvolging door de voedingsdeskundige wordt ook voorzien.

Een voorschrift voor pijnmedicatie, anti-trombosespuitjes en een maagbeschermer worden meegegeven, alsook een voorschrift voor de thuisverpleegkundige om de spuitjes tegen flebitis te geven gedurende 10 dagen.

Voor Uw vertrek krijgt U nog een spuitje tegen flebitis, zo dient de thuisverpleegkundige de volgende dag pas te komen. U kunt eventueel zelf deze prikjes toedienen: vraag aan de verpleegkundige op de afdeling om U dit te leren.

De verpleegkundige verzorgt op de dag van ontslag de wondjes met een plastic verband zodat U zich kunt douchen. De draadjes zullen langzaam verteren: over 1-3 maanden tijd.

U mag geen bad nemen zo lang er nog een verband aanwezig is, anders verweekt de wonde.

De verbandjes blijven ter plaatse tot U op controle geweest bent bij de huisarts na 1 week. Bij ontslag geven we vaak ook voorschriften mee voor multivitaminepreparaten, en voor revalidatiekine: start deze op tussen week 4-6 na de ingreep. Het doel is om de eerste fase van het afvallen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, omdat dit tot betere lange termijnsresultaten leidt, beter spierbehoud, algemene fitheid,...